Copyright 2008 © mtasir@psdppk.net
Unit Pusat Sumber dan Reka Bentuk

 

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil

KBSR KBSM
Bahasa Tamil Tahun 1 Bahasa Tamil Tingkatan Peralihan
Bahasa Tamil Tahun 2 Bahasa Tamil Tingkatan 1
Bahasa Tamil Tahun 3 Bahasa Tamil Tingkatan 2
Bahasa Tamil Tahun 4 Bahasa Tamil Tingkatan 3
Bahasa Tamil Tahun 5 Bahasa Tamil Tingkatan 4
Bahasa Tamil Tahun 6 Bahasa Tamil Tingkatan 5
Bahasa Tamil Komunikasi Tahun 1  
Bahasa Tamil Komunikasi Tahun 2  
Bahasa Tamil Komunikasi Tahun 3  
Bahasa Tamil Komunikasi Tahun 4 *  
Bahasa Tamil Komunikasi Tahun 5 *  
Bahasa Tamil Komunikasi Tahun 6 *  
Pusat Perkembangan Kurikulum
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8884 9917