Copyright 2008 © mtasir@psdppk.net
Unit Pusat Sumber dan Reka Bentuk

 

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

KBSR KBSM
Bahasa Melayu SK Tahun 1 Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan
Bahasa Melayu SK Tahun 2 Bahasa Melayu Kelas Peralihan
Bahasa Melayu SK Tahun 3 Bahasa Melayu Tingkatan 1
Bahasa Melayu SK Tahun 4 Bahasa Melayu Tingkatan 2
Bahasa Melayu SK Tahun 5 Bahasa Melayu Tingkatan 3
Bahasa Melayu SK Tahun 6 Bahasa Melayu Tingkatan 4
Bahasa Melayu SJK Tahun 1 Bahasa Melayu Tingkatan 5
Bahasa Melayu SJK Tahun 2 Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 & 5
Bahasa Melayu SJK Tahun 3  
Bahasa Melayu SJK Tahun 4  
Bahasa Melayu SJK Tahun 5  
Bahasa Melayu SJK Tahun 6  
Pusat Perkembangan Kurikulum
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8884 9917