Copyright 2008 © mtasir@psdppk.net
Unit Pusat Sumber dan Reka Bentuk

 

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Cina

 

KBSR KBSM
Bahasa Cina Tahun 1 Bahasa Cina Tahun Peralihan
Bahasa Cina Tahun 2 Bahasa Cina Tingkatan 1
Bahasa Cina Tahun 3 Bahasa Cina Tingkatan 2
Bahasa Cina Tahun 4 Bahasa Cina Tingkatan 3
Bahasa Cina Tahun 5 Bahasa Cina Tingkatan 4
Bahasa Cina Tahun 6 Bahasa Cina Tingkatan 5

 

Pusat Perkembangan Kurikulum
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8884 9917